XXX Niedziela zwykła – 25 października 2020 r.

1. Przypominamy, że wchodząc do kościoła mamy obowiązek:

a. zakryć usta i nos,
b. zdezynfekować dłonie,
c. zachować dystans tak, by jedna osoba przypadała na 7m2. Dziękujemy!

2. Komunia święta jest udzielana przez dwóch szafarzy. Jednego kapłan udziela tylko do ust, a drugi tylko na rękę.
3. Poranna adoracja, jutrznia i Msza św. w dni powszednie o godz. 7.30 są celebrowane w kościele, a nie w Kaplicy Królowej Wyznawców.
4. Nabożeństwa różańcowe w ostatnim tygodniu października o godz. 17.15.
5. Różaniec św. z udziałem dzieci w Kaplicy Królowej Wyznawców do czwartku o godz. 16.00. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego odmawiania różańca świętego.
6. Wspomnienie św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, w środę. Msza św. w intencji o. proboszcza o godz. 18.00.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji moralnej odnowy narodu polskiego i o owoce beatyfikacji Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego w środę od g. 15.00 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.
8. W Archikatedrze Warszawskiej Msza św. w/w intencji o godz. 19.00 pod przewodnictwem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, a po niej prelekcja.
9. Zbiórka ministrancka w piątek o godz. 13.00 przy wejściu do kolegium.
10. Msza św. w intencji o. Przemysława z racji Dnia Imienin w piątek o godz. 18.00.
11. Nabożeństwo „Wieczór z Maryją” w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnego uczczenia naszej matki i Królowej.
12. Uroczystość Wszystkich Świętych w niedzielę, 1 listopada. To święto przypomina nam, że jesteśmy powołani, by wieść święte życie, a niebo jest naszym głównym celem.
13. W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
14. Zmarłych krewnych i znajomych możemy polecić modlitwie Kościoła przez wypominki. Formularze są wyłożone na stoliku z prasą. Wypełnione kartki składamy w zakrystii lub w kancelarii parafii. Dziękujemy za dołączoną ofiarę. W intencji zmarłych w listopadzie odmawiamy codziennie Różaniec św. i w piątki celebrujemy Mszę św. o g. 18.00, a w ciągu roku robimy to w pierwsze niedziele miesiąca.
15. Zmarli:

a. Jarosław Witold Olszewski, lat 36. Mieszkał przy ul. Bartyckiej.
b. Ewa Małgorzata Olech, lat 64. Mieszkała przy ul. Melomanów.
c. Zenon Nogański, lat 68. Mieszkał przy ul. Grupy AK „Północ”.
d. Zygmunt Giziński, 86. Mieszkał przy ul. Bluszczańskiej.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

A + M + P + I

Zobacz również