Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22 listopada 2020 r.

1. W związku z czerwoną strefą epidemii przypominamy, że kościele mamy obowiązek:

a. dokładnie zakrywać usta i nos,
b. dezynfekować dłonie,
c. zachować dystans tak, by jedna osoba przypadała na 15m2,
d. zachować dystans także podchodząc do Komunii świętej.

2. Komunię świętą przyjmujemy według osobistego wyboru. Jeden szafarz udziela Jej tylko do ust, a drugi tylko na rękę. Przyjmując na rękę robimy z dłoni „tron” dla Jezusa i nie odchodząc, spożywamy Ją przy szafarzu. Dziękujemy!
3. Dzisiaj:

a. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
b. Msza św. z udziałem dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Spowiedzi i Komunią św. o godz. 16.00.
c. Różaniec św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach odmawiamy w listopadzie codziennie o g. 17.30, a w piątki celebrujemy Mszę św. o g. 18.00.

4. Wspomnienie Św. Andrzeja Dung-Lac i 118 Towarzyszy, męczenników wietnamskich, we wtorek.
5. Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, w środę.
6. Dzień Opieki Świętego Józefa Kalasancjusza w piątek, 27 listopada.
7. Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji o moralną odnowę narodu polskiego i owoce beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w sobotę, 28 listopada, od g. 15.00 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców. Msza św. w tej intencji o godz. 18.00.
8. „Wieczór z Maryją”, nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, w sobotę, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, a z nim:

a. program duszpasterski pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”,
b. okres Adwentu,
c. Roraty, które będziemy celebrować o godz. 7.00.

10. Przypominamy, że w tym roku odpusty zupełne dla wiernych zmarłych możemy uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dziełach pobożnych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
11. Zbiórka ofiar przeprowadzona 8 listopada br. na rzecz Republiki Środkowej Afryki wyniosła 1.500PLN. Dziękujemy!

A + M + P + I

Zobacz również