20 grudnia 2020 r. – IV Niedziela Adwentu

1. Przypominamy, że w związku z epidemią w kościele mamy obowiązek:
- dokładnie zakrywać usta i nos,
- dezynfekować dłonie,
- zachować dystans tak
, by jedna osoba przypadała na 15m2.

2. Podchodząc do Komunii św. dbamy o zachowanie dystansu. Jeden szafarz będzie jej udzielał tylko do ust, a drugi tylko na rękę. Sami wybieramy sposób przyjęcia. Przyjmując na rękę robimy z dłoni „tron” dla Jezusa i nie odchodząc, spożywamy przy szafarzu. Dziękujemy!

3. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok św. Józefa. Rozpoczął się 8 grudnia i potrwa do 8 grudnia 2021 roku. Penitencjaria Apostolska poinformowała, że z tym Rokiem jest związany dar odpustu zupełnego, który możemy uzyskać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni winni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

4. Dziś w naszej parafii zakończenie zbiórki żywności i środków higieny osobistej dla bezdomnych mężczyzn ze Schroniska przy ul. Polskiej, a także zakończenie akcji „Paczuszka dla maluszka". Dziękujemy Państwu Czerwińskim, patronom akcji. Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, w tym klientom i kierownictwu sklepów, które prowadziły zbiórkę żywności do dyspozycji naszej Parafialnej Caritas.

5. Roraty w dni powszednie o g. 7.00.

6. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 8.00 oraz od 17.30 - 19.00.

7. Nowenna do Dzieciątka Jezus po Mszy św. o godz. 18.00.

8. W Wigilię Bożego Narodzenia, w czwartek, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

9. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej:

a. odczytując Ewangelię według Św. Łukasza o narodzeniu Jezusa,
b. modląc się o pokój i jedność w Ojczyźnie i świecie,
c. śpiewając kolędy,
d. oraz zachowując wstrzemięźliwość od mięsnych potraw i alkoholu.

10. Aby umożliwić udział w Pasterce większej liczbie wiernych będzie celebrowana jedna Msza św. o godz. 22.00, a druga

11. o 24.00. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia Ludzkiego.

12. W Boże Narodzenie i Święto Św. Szczepana porządek Mszy świętych jak w niedzielę.

13. W niedzielę, w Święto Rodziny z Nazaretu, będziemy się modlić za nasze rodziny, by były silne Bogiem i promieniowały miłością. W tym dniu Ks. kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy św. z udziałem Kościoła Domowego Archidiecezji Warszawskiej w naszym sanktuarium o godz. 16.00.

14. Wszyscy mamy świadomość, że wizyta duszpasterska w dotychczasowej formie z nawiedzeniem mieszkań i domów jest niemożliwa. Dlatego przedstawicieli rodzin zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą w ich intencji w dni powszednie od 2 do 30 stycznia 2021 r. o godz. 18.00. by zapewnić sanitarne bezpieczeństwo będziemy podawać kolejność ulic. Osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, nie będą mogły uczestniczyć w liturgii, zachęcamy do duchowej łączności.

15. Ukazał się jubileuszowy 50 numer Gazety Siekierkowskiej. Gratulujemy Zespołowi Redakcyjnemu z redaktor naczelną panią Renatą Wardecką. Dziękujemy za przekazywanie nam już od pięciu lat ważnych i ciekawych informacji z Siekierek. Życzymy dobrej formy w kolejnych latach i samych pozytywnych newsów. Będziemy o to prosić Pana Boga na Mszy św. 6 stycznia o godz. 13.00.

16. Zmarła Ludmiła Kozaczewska, miała 93 lata. Mieszkała przy ul. Ponikowskiego. Jej pogrzeb odbędzie się jutro na Powązkach. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

A + M + P + I

Zobacz również