Niedziela Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r.

1. Przypominamy: W związku epidemią COVID-19 w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązuje

a. limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
b. dokładne zakrywanie ust i nosa, Nadto prosimy o
c. dezynfekcję dłoni,
d. i zachowanie dystansu przy podchodzeniu do Komunii świętej.

Komunię świętą przyjmujemy według własnego wyboru. Jeden szafarz udzielał jej tylko do ust, a drugi tylko na rękę. Przyjmując na rękę robimy z dłoni „tron” dla Jezusa i nie odchodząc, spożywamy Ją przy szafarzu. Dziękujemy!

2. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego.
3. Msza św. z udziałem chorych jutro, 11 stycznia, o godz. 11.00.
4. Modlitewne czuwanie w sobotę, 16 stycznia, od godz. 17.30 do godz. 22.00.
5. Drodzy Parafianie, zgodnie z tegoroczną formą kolędy, przyjętą z powodu pandemii, zapraszamy Was na Mszę św. o godz. 18.00:

a. w poniedziałek – z ul. Bluszczańskiej 74,
b. we wtorek – z ul. Bluszczańskiej 76,
c. w środę – z ul. Grupy AK Północ 2 i numerów nieparzystych,
d. w czwartek – z ul. Grupy AK Północ 4 i ul. Pod Kopcem,
e. piątek – z ul. Batalionu AK Karpaty,
f. sobota – z ul. Grupy AK Krybar,
g. Msza św. będzie celebrowana w Waszej intencji,
h. Po liturgii będziecie mogli wziąć wodę święconą i modlitwę, aby w gronie rodziny przeprowadzić obrzęd poświęcenia mieszkania czy domu.
i. Plan celebracji według ulic jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
j. Osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w liturgii, zachęcamy do duchowej łączności.

A + M + P + I

Zobacz również