Apel

APEL DO OSÓB ZWIĄZANYCH Z ZAKONEM PIJARÓW
PRZED DNIEM DZIECKA 2021 r.

Jako duszpasterze i wychowawcy pracujący z dziećmi i z młodzieżą włączamy się w działanie Kościoła na rzecz chronienia ich i naprawiania zła wyrządzonego im w przeszłości. Być może nie wiemy o wszystkich przypadkach wykorzystania małoletnich lub nadużyciach władzy i sumienia względem dorosłych, które miały miejsce w naszym środowisku. Dlatego apeluję do osób mających jakąkolwiek wiedzę o takich przestępstwach, aby je zgłaszały.

W naszej Prowincji zgłoszenia przyjmuje Delegat o. Prowincjała ds. ochrony małoletnich i dorosłych: o. Grzegorz Misiura SP. Jego dane kontaktowe znajdują się na stronie: pijarzy.pl w zakładce: „Informacje”.

Na tej samej stronie w zakładce: „Ochrona dzieci i młodzieży” znajdują się Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży obowiązujące w naszej Prowincji. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z nimi.

Pomoc w zgłoszeniu można znaleźć na stronie: zranieni.info oraz pod telefonem: 800 280 900 w godzinach od 19 do 22. Przypominamy, że osoby które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15 roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.

o. Mateusz Pindelski, Prowincjał

Zobacz również