XXX Niedziela zwykła – 24 października 2021 r.

1. Dzisiaj Niedziela Misyjna, dzień modlitwy i materialnego wsparcia misji na świecie. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Każdy z nas, będąc uczniem Chrystusa, jest jednocześnie Jego misjonarzem. Ofiary złożone dzisiaj na tacę będą przeznaczone na cele misyjne.
2. W naszej wspólnocie parafialnej gościmy przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej Archidiecezji: młodych z Parafii Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie i ks. Kamila Falkowskiego, kościelnego asystenta Stowarzyszenia.
3. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17.15. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego odmawiania różańca świętego. Modlących się regularnie na różańcu zapraszamy do Róży Żywego Różańca. Zgłoszenia przyjmuje o. Proboszcz.
4. Liturgiczne święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w czwartek, 28 października. Adoracja w intencji moralnej odnowy polskiego narodu w Kaplicy Królowej Wyznawców od godz. 15.00. Msza św. w tej intencji przez wstawiennictwo Bł. Stefana Wyszyńskiego o godz. 18.00. Również Msza św. w intencji o. Proboszcza z racji Imienin.
6. Msza św. w intencji o. Przemysława z okazji Imienin w sobotę, 30 października, o godz. 18.00.
7. Nabożeństwo „Wieczór z Maryją” w sobotę po Mszy św. o godz. 18.00.
8. W Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla w dniach 4-7 listopada br. Jego hasłem są słowa: W diecezjach i parafiach: Króluj nam, Chryste! – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego. Szczegółowy program Kongresu na tablicy ogłoszeń.
9. Zmarłych krewnych i znajomych możemy polecić modlitwie Kościoła przez wypominki. Formularze są wyłożone na stoliku z prasą. Wypełnione kartki prosimy składać w zakrystii lub w kancelarii parafii. W intencji zmarłych w listopadzie odmawiamy codziennie Różaniec św. i w piątki celebrujemy Mszę św. o g. 18.00, a w ciągu roku robimy to w pierwsze niedziele miesiąca.
10. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki ofiarom których mogliśmy wymienić płaszcz dla Matki Bożej. Dziękujemy Członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za zaangażowanie się sprawcze w to dzieło.
11. Polecamy prasę katolicką i kolejny numer Gazety Siekierkowskiej.
12. Prosimy przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o zabranie głosu.
13. Zmarła ELŻBIETA POCHWALSKA, lat 83. Mieszkała przy ul. Bartyckiej. Jej pogrzeb odbędzie się 27 października br. w Marysinie Wawerskim. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie...

A + M + P + I

Zobacz również