XXXIV Niedziela zwykła – 21 listopada 2021 r.

1. Dzisiaj:

a. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. odnowimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
b. Światowy Dzień Młodzieży, który decyzją Ojca Świętego Franciszka przeniesiony z niedzieli Palmowej na dzisiejszą uroczystość. W naszej archidiecezji wczoraj go obchodziliśmy. Zachęcamy do lektury okolicznościowego orędzia papieża: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16) 
c. Msza św. połączona z promocją ministrancką o godz. 11.00.
d. Msza św. z udziałem dzieci, które się przygotowują do Spowiedzi i Komunii św. o godz. 16.00.
e. Zbiórka ofiar, które na prośbę przewodniczącego Episkopatu Polski zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce. Tekst Apelu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

2. W minioną niedzielę kwesta na Liban wyniosła 2.600 zł. Dziękujemy! Dziękujemy również za ofiary, które składacie na tacę lub wpłacacie na konto, które umożliwiają funkcjonowanie parafii.
3. Różaniec św. w intencji zmarłych, poleconych wypominkami odmawiamy w listopadzie codziennie o godz. 17.30, a Mszę świętą celebrujemy w piątek o godz. 18.00.
4. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki organistów, chórzystów i zespołów wokalno-muzycznych, jutro 22 listopada.
5. Dzień Opieki Świętego Józefa Kalasancjusza w sobotę, 27 listopada.
6. „Wieczór z Maryją”, nabożeństwo ku czci Maryi Panny, w sobotę, po Mszy św. o godz. 18.00.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, a z nim Adwent i program duszpasterski poświęcony Eucharystii pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Msze św. ku czci NMP – Roraty w dni powszednie o godz. 7.00.
8. Przypominamy, że w tym roku odpust zupełne dla wiernych zmarłych możemy uzyskać do końca listopada, przy zmienionych warunkach i dziełach pobożnych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
9. W Kościele powszechnym i naszej Archidiecezji rozpoczął się Synod o synodalności. Jest on czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Wszystkie dokumenty dotyczące Synodu są sukcesywnie publikowane na stronie internetowej: www.synod.mkw.pl Zachęcamy do zapoznawania się z nimi. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy Parafian na pierwsze spotkanie synodalne. Odbędzie się ono w sobotę 4 grudnia br. Najpierw będzie celebrowana Msza święta o godz. 18.00, a po niej będzie rozmowa, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła. Z delegatami synodalnymi parafii na to spotkanie wybraliśmy dwa pytania:

1. W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię. W naszym Kościele lokalnym kim są ci, którzy „podążają razem”? Kim są ci, którzy wydają się bardziej oddaleni? W jaki sposób jesteśmy wezwani, aby wzrastać jako towarzysze? Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie?
2. „Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii. W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii? Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity? Niech obecność na spotkaniu będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za kształt wspólnoty Kościoła. Zapraszamy do udziału!

A + M + P + I

Zobacz również