IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021 r.

1. Skauci Europy rozprowadzają wykonane przez siebie ozdoby świąteczne dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:30 i 11:00. Zebrane środki przeznaczą na zimowisko.
2. Dziś w parafii zakończenie akcji „Paczuszka dla maluszka”. Dziękujemy Darczyńcom i Państwu Czerwińskim, patronom akcji.
3. Dziękujemy pijarskim przedszkolakom, uczniom i ich rodzicom, oraz klientom i kierownictwu sklepu „Żabka” przy ul. Bartyckiej za zbiórkę żywności dla parafialnej Caritas.
4. Dziękujemy paniom z naszej Caritas za rozprowadzenie świec i opłatków, a także przygotowanie i przekazanie paczek dla parafian będących w potrzebie.
5. Zadbajmy o duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym tygodniu:

a. roraty o godz. 7.00,
b. spowiedź św. w godz. 6.30-8.00 oraz od 17.30-19.00,
c. koronka do Bożego Miłosierdzia i możliwość adoracja od g. 15.00 do 17.00,
d. nowenna do Dzieciątka Jezus w połączeniu z Mszą św. o godz. 18.00.

6. W Wigilię Bożego Narodzenia w piątek nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
7. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej przez:

a. odczytanie Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa,
b. modlitwę o pokój i jedność w Ojczyźnie i świecie,
c. śpiewanie kolęd,
d. oraz zachowanie wstrzemięźliwości od mięsnych potraw i alkoholu.

8. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od 15 grudnia br. niższe limity obłożenia także w obiektach sakralnych – do 30%. Aby większej liczbie wiernych umożliwić udział w Pasterce będziemy celebrować dwie Msze św.: jedną o godz. 22.00, a drugą o 24.00. Równocześnie prosimy, aby zabierać na liturgię covidowy certyfikat. Może się przydać w razie kontroli. Dziękujemy!
9. Ofiary złożone na tacę podczas Pasterki są przeznaczone na Dom Samotnej Matki.
10. Uroczystość Bożego Narodzenia w sobotę, 25 grudnia. Msze święte jak w niedzielę.
11. Informujemy, że odpowiadając na prośbę wielu Parafian, przygotowujemy wizytę duszpasterską w styczniu 2022 roku. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, to udamy się z modlitwą i błogosławieństwem tylko do tych rodzin, które same o to poprosiły. Zaproszenie można przekazać, wypełniając karteczkę wyłożoną na stoliku przy zakrystii lub drogą elektroniczną z podaniem swojego imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu i mail. Po zebraniu zaproszeń i ich weryfikacji plan kolędy będzie ogłoszony po świętach.
Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Parafia NMP Królowej Wyznawców, która jest reprezentowana przez proboszcza o. Tadeusza Suślika.

A + M + P + I

Zobacz również