Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – 26 grudnia 2021 r.

1. Dzisiaj w liturgii Kościoła katolickiego obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. Na Mszach świętych dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za dar rodziny i Ją prosimy, by rodziny były silne wiarą i promieniowały miłością. Małżonkowie mają możliwość odnowienia przysięgi złożonej w dniu ślubu.
2. Ofiary dzisiaj złożone na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękujemy.
3. Jutro, 27 grudnia, wspomnienie św. Jana, Apostoła i Ewangelisty.
4. Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 od jutra będą celebrowane w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.
5. Pojutrze, 28 grudnia, Świętych Młodzianków, męczenników.
6. Msza św. w intencji o. Dawida Graczyka z okazji Imienin, 29 grudnia w środę, o godz. 18.00.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za wstawiennictwem Bł. Stefana Wyszyńskiego o moralną odnowę polskiego narodu od godz. 15.00. Msza św. w tej intencji o g. 18.00.
8. Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża i zakończenie roku 31 grudnia. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.
9. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój w sobotę, 1 stycznia.

a. Porządek Mszy św. jak w niedzielę.
b. Nabożeństwo wynagradzające ku czci NMP o godz. 17.15.

10. Zakończyliśmy zbierać zaproszenia na duszpasterską wizytę w styczniu 2022 roku. Plan kolędy ogłosimy w przyszłą niedzielę.
11. Siostry urszulanki, które prowadzą Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie dziękują za przekazane im dary w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Podziękowanie za okazane wsparcie przekazuje też noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Polskiej. Tekst na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.
12. Informujemy, że Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy na 31 grudnia 2021 roku od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Korzystający z dyspensy powinni odmówić modlitwę w intencjach papieża Franciszka oraz podjąć zadośćuczynienie w wybranej formie: wypełniając uczynki miłości lub przez ofiarowanie jałmużny. Tekst na stronie Archidiecezji.
13. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od 15 grudnia br. niższe limity obłożenia także w obiektach sakralnych – do 30%. W związku z tym prosimy, by zabierać na liturgię covidowy certyfikat. Może się przydać w razie kontroli. Dziękujemy!

A + M + P + I

Zobacz również