Środa Popielcowa - 2 marca 2022 r.

Drodzy Parafianie,
1. Tragiczna sytuacja w Ukrainie budzi nasze sumienia, wzywa do otwartości serc i niesienia konkretnej pomocy setkom tysięcy uchodźców, którzy przybywają do Polski, również na teren naszej archidiecezji. Nie jesteśmy obojętni na ich los.
2. Dziękujemy

a. za podjęte do tej pory Wasze inicjatywy i konkretną pomoc skierowaną do tych, którzy dotknięci brutalnym atakiem wojskowym ze strony Rosji, musieli opuścić swoje domy i swoją Ojczyznę.
b. Dziękujemy za modlitwę w intencji za obywateli Ukrainy,
c. Dziękujemy za złożone ofiary w niedzielę do puszek i dzisiaj na tacę, za dokonane wpłaty i przelewy na wsparcie uchodźców. Skarbona za ławkami jest też przeznaczona na ten cel.
d. Dziękujemy rodzicom naszych uczniów za złożone dary rzeczowe.

3. Dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej w modlitwie powszechnej dołączamy wezwanie o pokój na Ukrainie, a także śpiewamy Suplikację. Modlitwy te będziemy kontynuować przez kolejne dni Wielkiego Postu – niedziele i dni powszednie.
4. Przypominamy apel Ojca Świętego Franciszka i Rady Stałej Polskiego Episkopatu, by dzisiejszy dzień był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju.
5. W dni powszednie, po Mszy świętej porannej i przed Mszą świętą wieczorną, w naszej parafii jest modlitwa różańcowa, także w intencji pokoju. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę. Prosimy rodziny, młodzież, dzieci, osoby starsze i chorych o odmawiania Różańca indywidualnie i wspólnie, by konflikt ten nie przerodził się w wojnę o zasięgu europejskim czy światowym.
6. Msza św. „O pokój i za Ukrainę”, pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej dzisiaj o godz. 20.00. Do wspólnej modlitwy i wyrażenia solidarności są zaproszeni wszyscy wierni, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy mieszkający i pracujący w stołecznej metropolii.
7. Modlitwa o pokój na Ukrainie będzie towarzyszyła całemu tegorocznemu pielgrzymowaniu szlakiem Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w Warszawie. Wykaz kościołów i program nabożeństw w gablotach.
8. W Kurii Metropolitalnej został powołany Zespół koordynujący działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele struktur Archidiecezji Warszawskiej. Koordynatorem jest ks. prałat Tadeusz Sowa.
9. Drodzy Parafianie,

a. zapraszamy wolontariuszy do Parafialnego Zespołu Caritas, by wesprzeć pomocowe działania naszej wspólnoty parafialnej, teraz i w przyszłości.
b. Zwracamy się do Was także o udostępnienie, w miarę możliwości, lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Swoją gotowość prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej, w celu określenia warunków i możliwości przyjęcia ich w swoich domach.

Bóg niech nas strzeże i zachowa w pokoju!

A + M + P + I

Zobacz również