III Niedziela Wielkiego Postu - 20 marca 2022 r.

1. Dzisiaj:

a. Msza św. z udziałem przedszkolaków o godz. 16.00
b. Gorzkie Żale o godz. 17.15.

2. Przełożony Polskiej Prowincji Pijarów przeprowadza wizytację naszego Kolegium. W ramach wizytacji będzie przewodniczył Mszy św. we wtorek o godz. 18.00, a po niej spotka się z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej, uczestnikami spotkań synodalnych oraz z wiernymi, którzy chcieliby porozmawiać o posłudze pijarów w Warszawie na Siekierkach. Zapraszamy!
3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia w piątek, 25 marca. Msze św. o godz. 7.30 i 18.00. Po Mszy świętej wieczornej będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcamy!
4. W tym dniu Ojciec Święty Franciszek podczas celebracji pokutnej w Bazylice św. Piotra w Watykanie o godz. 17.00 poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego samego aktu, w tym samym czasie, kardynał Konrad Krajewski jako wysłannik Papieża dokona w Fatimie. My włączymy się w modlitwę o pokój w Ukrainie i na całym świecie, odmawiając różaniec święty o godz. 16.45, a po nim odprawiając drogę krzyżową i celebrując Mszę św. o godz. 18.00.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o g. 8.15 (z udziałem uczniów), 17.15 i 19.30.
6. Rekolekcje wielkopostne w parafii rozpoczniemy w sobotę 26 marca o godz. 18.00. Poprowadzi je ks. Sylwester Wójcik i s. Franciszka Godlewska ze wspólnoty „Koinonia św. Pawła” z Kielc. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla prowadzących i wszystkich parafian. Program na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
7. W wielkopostnych kościołach stacyjnych trwa całodniowa modlitwa i spowiedź od godz. 6.00 do 21.00. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy modlitwa o pokój na Ukrainie. Wykaz tych kościołów oraz program na niedziele i dni powszednie jest w gablotach.
8. Staramy się okazywać pomoc uchodźcom z Ukrainy.

a. Informacja o Mszach świętych w języku ukraińskim w Warszawie zarówno w rycie grekokatolickim jak i łacińskim jest na tablicy ogłoszeń.
b. Pijarska Szkoła, Przedszkole, Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka i Stowarzyszenie Parafiada organizują spotkania integracyjne w soboty od godz. 10.00 do 15.00.
c. Ponawiamy prośbę o udostępnienie, w miarę możliwości, mieszkania dla uchodźców. Swoją gotowość prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
d. Dziękujemy rodzinom, które już przyjęły uchodźców. Będziemy Was wspierać. Prosimy informować parafię o konkretnych potrzebach gości. Na ten cel jest przeznaczona skarbona za ławkami. Dziękujemy za pomoc wolontariuszy. Dziękujemy za dary rzeczowe i pieniężne.

9. Zmarli:

a. GRZEGORZ PUCHALSKI, lat 53, mieszkał przy ul. Batalionu AK „Karpaty”. Jego pogrzeb już się odbył.
b. KAZIMIERA KLIMEK, l. 89, mieszkała przy ul. Bartyckiej. Jej pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 14.00 w Kaplicy na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!....

A + M + P + I

Zobacz również