V Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2022 r.

1. Dzisiaj przybędzie/przybył do naszej parafii ksiądz biskup Rafał Markowski, biskup pomocniczy naszej archidiecezji z wizytacją kanoniczną. Biskup przybędzie/przybył jako następca apostołów, by spotkać się z nami i umocnić naszą wiarę. W czasie jego odwiedzin przeżyjemy wspólne celebracje Eucharystii o godz. 9.30, 11.00 i 13.00.
Jutro spotka się z delegatami szkół o godz. 10.00, wieczorem podczas Mszy św. o godz. 18.00 udzieli sakramentu bierzmowania grupie naszej młodzieży, a potem spotka się z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej, uczestnikami spotkań synodalnych.

Módlmy się, aby spotkanie z biskupem oraz wspólna z nim modlitwa przyniosły owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej. Niech nie zabraknie refleksji nad sobą i nad tajemnicą Kościoła. Skorzystajmy wcześniej z sakramentu pokuty. Za udział w czynności świętej, której przewodniczy biskup w czasie pasterskiej wizyty, można zyskać odpust zupełny (EI 32). Dla jego zyskania trzeba spełnić zwykłe warunki (spowiedź i Komunia Święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wolność od przywiązania do grzechu).

2. Różaniec św. z wypominkami dzisiaj o godz. 16.45.
3. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.15.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania - II rok przygotowania - dzisiaj po Mszy św. o g. 18.00.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 8.15 ( z udziałem uczniów), 17.15 i 19.30 z udziałem młodzieży z KSM-u.
6. Katecheza dla kandydatów do bierzmowania - I rok przygotowania w sobotę o godz. 16.30.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa:

a. poświęcenie palm na początku każdej Mszy św.,
b. Msza św. z udziałem przedszkolaków o godz. 16.00.
c. Msza św. dziękczynna za sakrament bierzmowania o godz. 18.00.

8. W wielkopostnych kościołach stacyjnych trwa całodniowa modlitwa i spowiedź od godz. 6.00 do 21.00. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy modlitwa o pokój na Ukrainie. Wykaz tych kościołów oraz program na niedziele i dni powszednie jest w gablotach.
9. Panie z Parafialnej Caritas rozprowadzają świece wielkanocne.
10. Zmarła ELŻBIETA BARSZCZ, l. 81. Mieszkała przy ul. Figowej. Pogrzeb u nas we wtorek o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

A + M + P + I

Zobacz również