Wigilia Paschalna, 16 kwietnia 2022

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej możemy uzyskać odpust zupełny. Zachęcamy, abyśmy indywidualnie dopełnili warunków odpustu.
2. Dziękuję za podjęcie posługi:

a. kapłanom,
b. Liturgicznej Służbie Ołtarza,
c. lektorom i psalmistom, kantorom, ceremoniarzowi,
d. Zespołowi Wokalnemu Con Forza z p. Sławkiem Kuczkiem.

3. Jutro Niedziela Wielkanocna.

a. Procesja rezurekcyjna o godz. 7.00 i po niej Msza św.
b. Następne Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00. Nie będzie Mszy o g. 8.00.

4. Drodzy Parafianie i Pielgrzymi,
Życzymy Wam radosnych, zdrowych i pełnych ufności Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Ten wyjątkowy czas niech będzie dla Was umocnieniem wiary, nadziei i miłości.
Na nasze życie doczesne patrzmy w blaskach Zmartwychwstania, nie zapominając o obietnicy, którą nam zostawił nasz Pan:
„…przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3).
Maryja, Królowa Wyznawców, niech Was wspiera w drodze do zbawienia.

A + M + P + I

Zobacz również