Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Bożego Cała jest ukoronowaniem gorącej pobożności eucharystycznej. Procesja jest złożonym publicznie wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jest okazaniem Jezusowi miłości. Jest dziękczynieniem za sakrament Eucharystii ustanowiony w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest uwielbieniem za cud przeistoczenia dokonujący się podczas każdej Mszy św. Jest dziękczynieniem za to, że Jezus Chrystus jest Emmanuelem = Bogiem z nami. Jest wynagrodzeniem za grzechy profanacji, świętokradztwa; wynagrodzeniem za bluźnierstwa i herezje.

Dziękuję wszystkim uczestnikom Mszy św. i procesji Bożego Ciała za to, że te akty odbyły się w atmosferze modlitewnej powagi. Dziękuję za aktywny udział. Dziękuję Parafianom za zbudowanie czterech ołtarzy:

ołtarz 1 przy ul. Polskiej: Państwu Rockim, Januszko i Wardeckim.

ołtarz 2 przy ul. Siekierkowskiej: członkom rodzin z Augustówki: Miśkiewicz, Mruz, Kaprowski, Wardecki, Bożek i Donica.

ołtarz 3 przy ul. Gościniec: Paniom Baranowskim, Panu Jureckiemu oraz innym pomocnikom.

ołtarz 4 przy ul. Gwintowej: Rodzicom dzieci ze Szkół Pijarskich – Paniom: Chojnackiej, Jeżewskiej, Karniewicz, Kiniorskiej, Kociszewskiej, Kostrzewa, Magrel, Roguskiej, Vogtt, Zembrowskiej, oraz Panom: Fronczakowi, Skoniecznemu i Kiniorskiemu.

Dziękuję pełniącym funkcje liturgiczne podczas Mszy św., całej asyście procesyjnej, dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym, dzieciom sypiącym kwiaty, oraz tym, którzy dostarczyli ogromną ilość płatków kwiatów.

Dziękuję tym, którzy odpowiedzieli na prośbę i udekorowali swoje domy.

Dziękuję chórowi parafialnemu Apparenti pod kierownictwem p. Jana Wiącka.

Dziękuję policjantom Komendy Rejonowej Policji z Wydziału Organizacji Ruchu przy ul. Malczewskiego.

o. Tadeusz Suślik SchP, proboszcz kustosz Sanktuarium

Zobacz również