7 sierpnia 2022 r. – XIX Niedziela zwykła

1. Ponawiamy zachętę do podjęcia w sierpniu z pobudek religijnych i patriotycznych dobrowolnej abstynencji. Będąc posłanymi w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę. W ten sposób wyrażamy troskę o wolność wewnętrzną Polaków, od której zależy wolność zewnętrzna i przyszłość naszej Ojczyzny.
2. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego sakramentu.
3. Różaniec święty w intencji zmarłych, poleconych wypominkach, dzisiaj o godz. 17.30, a Msza św. w ich intencji o godz. 18.00.
4. W liturgii wspominamy:

a. jutro św. Dominika (1170-1221), kaznodzieję i założyciela Zakonu Dominikanów;
b. we wtorek Świętą Teresę Benedyktę od Krzyża - Edytę Stein (1891-1942), dziewicę, męczennicę, patronkę Europy;
c. w środę św. Wawrzyńca (†258), diakona i męczennika;
d. w czwartek św. Klarę, dziewicę;
e. w piątek św. Joannę Franciszkę de Chantal, zakonnicę;
f. w niedzielę św. Maksymiliana Marię Kolbe (1894-1941), franciszkanina, kapłana i męczennika.

5. Msza św. z udziałem chorych w czwartek o godz. 11.00.
6. Noclegownia dla mężczyzn przy ul. Polskiej 33 zwraca się z prośbą o przekazanie zbędnych męskich butów, szczególnie dużych rozmiarów, ich podopiecznym. Można je dostarczyć pod podany numer lub do parafialnej Caritas.

A + M + P + I

Zobacz również