Apel komendy rejonowej policji Warszawa II

Szanowni Państwo!

Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. „wnuczka”, „Policjanta”, „funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”, czy „Administratora”. Ofiarami tego typu przestępstw stają się najczęściej osoby starsze, nieporadne życiowo lub zamieszkujące samotnie i zbyt ufne.

FUNKCJONARIUSZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA II APELUJĄ DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH, POLICJANTÓW, PROKURATORÓW CZY ADMINISTRATORÓW.

PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI, PROKURATOR NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!!

APELUJEMY RÓWNIEŻ BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY, ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

NIE WPUSZCZAJMY DO DOMU OSÓB NIEZNAJOMYCH PODAJĄCYCH SIĘ ZA ADMINISTRATORÓW! PAMIĘTAJMY, ŻE PRZYBYCIE OSÓB Z OBSŁUGI ADMINISTRACJI NAJCZĘŚCIEJ POPRZEDZANE JEST ZAMIESZCZONYMI NA KLATACH INFORMACJAMI. ZAWSZE MOŻEMY TAKŻE POPROSIĆ KOGOŚ ZNAJOMEGO LUB BLISKIEGO ŻEBY UCZESTNICZYŁ PODCZAS TAKIEJ WIZYTY!

W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ Z PRÓBAMI DOKONANIA TEGO TYPU OSZUSTW

ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI DZWONIĄC NA

NUMER ALARMOWY 112

Zobacz również