Ars Chori

W Sanktuarium M.B. Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach w niedzielę 7 października br. o godz. 19.00 wystąpił dwudziestoosobowy Zespół Wokalny Ars Chori 45 minutowym koncertem pt. Dziewczyna z Nazaretu.

Zobacz również