Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r.

1. Dziękuję pracownikom i wolontariuszom za przygotowanie kościoła i Kaplicy Królowej Wyznawców na Triduum Paschalne.
2. Dziękuję:

a. Państwu Małgorzacie i Adamowi Wąsowskim za przygotowanie Kaplicy Przechowania (Ciemnicy).
b. Państwu Monice i Łukaszowi Bąk za złożenie duszpasterzom życzeń w imieniu Parafian, a Państwu Annie i Bartłomiejowi Czerwińskim za animację Całorocznej Modlitwy za Kapłanów.
c. Liturgicznej Służbie Ołtarza z o. Dawidem Graczykiem i Zespołowi „Con Forza” z dyrygentem Sławomirem Kuczkiem za dzisiejszą posługę.

3. Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny przez odmówienie w sposób uroczysty pieśni: Przed tak wielkim Sakramentem, po Mszy Wieczerzy Pańskiej. Odpust zupełny to darowanie przez Boga człowiekowi kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Przechowania do godz. 22.00. Porządek adoracji według ulic. Wykaz jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. Bardzo proszę o jej podjęcie w swojej godzinie, wtedy zapewnimy ciągłą obecność adorujących Chrystusa Pana.
5. Po zakończeniu liturgii będzie można przystąpić jeszcze do sakramentu Pokuty.
6. Jutro, w Wielki Piątek. Przypominamy:

a. wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, bez górnej granicy wieku, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Zaś wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego.
b. Spowiedź św. w g. 7.00-8.00 i 16.00-17.45.
c. Jutrznia o g. 7.30.
d. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
e. Po Liturgii rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do odmawiania koronki wspólnotowo lub indywidualnie. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.

7. Bóg niech nam wszystkim błogosławi i pomoże rozwijać w swym życiu eucharystyczną pobożność.

A + M + P + I

Zobacz również