Wizytacja kanoniczna Parafii

Po upłynięciu pięciu lat, zgodnie z KPK, została przeprowadzona wizytacja kanoniczna Parafii N.M.P. Królowej Wyznawców. Kontrolę spraw administracyjno-ekonomicznych przeprowadzili ks. Marian Raciński, ekonom Archidiecezji, i ks. Sławomir Nowakowski. Katechezę wizytował ks. Paweł Sobstyl, wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży. Natomiast wizytację pastoralną przeprowadził ks. bp Marian Duś w niedzielę 21 października br., który podczas Mszy św. o godz. 13.00 udzielił sakramentu bierzmowania młodym parafianom

Zobacz również