Pielgrzymka rowerowa

16 września br. z Sanktuarium matki Bożej Nauczycielki Młodzieży wyruszyła 2. Pielgrzymkę rowerową do Góry Kalwarii. Odpowiedzialnymi za organizację byli: Pan Grzegorz Gawroński oraz o. Rafał Petkowicz SchP. W pielgrzymce uczestniczyło 15 osób.
A poniżej notka uczestniczki Helenki Figuły:  "Odwiedziliśmy w Górze Kalwarii Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego, pijara i założyciela zgromadzenia Marianów. Uczestniczyliśmy w Mszy św. , obejrzeliśmy film opowiadający o cudach za przyczyną św. Stanisława. Urzekła mnie rodzinna atmosfera w czasie pielgrzymki i wspólne odmawianie różańca".

Zobacz również