Liturgiczna Służba Ołtarza

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada br., w parafii p.w. N.M.P. Królowej Wyznawców w Warszawie, do grona ministrantów został przyjęty jeden z kandydatów, a pozostali jej członkowie odnowili swoje przyrzeczenie ministranckie. Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Suślik SP, proboszcz. Liturgiczna Służba Ołtarza w Parafii Rzymskokatolickiej N.M.P. Królowej Wyznawców istnieje od 1980 roku, tj. od chwili powstania samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego. Opiekunami L.S.O. byli m.in. o. Józef Joniec, o. Łukasz Mazurkiewicz, o. Jarosław Pabian, o. Adam Langhammer, o. Jacek Wolan, o. Jakub Wojciechowski. Obecnie jest 16 ministrantów i lektorów. Są podzieleni na grupy formacyjne: kandydaci (kl. II), ministranci młodsi (kl. III-VI), ministranci starsi (kl. I – III Gimnazjum), oraz lektorzy (Liceum i starsi). Aktualnie Służbą Ołtarza opiekują się o. Stanisław Płaszewski SP – kandydaci i ministranci oraz o. Marek Kudach SP – ministranci starsi i lektorzy.

Zobacz również