Zakończenie Roku 2012 – Podziękowanie i życzenia

1. Statystyka 2012:

Jest praktyką Kościoła Katolickiego w Polsce, że podczas nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego proboszcz parafii podaje dane statystyczne dotyczące życia religijnego wiernych. I tak w niedzielę 28 X 2012 r. w całym kraju odbyło się liczenie dominicantes i komunicantes.

W naszej Parafii na ok. 5.000 mieszkańców w Mszach św. uczestniczyło 1022 wiernych, w tym kobiet 582, a 440 mężczyzn. Do Komunii św. przystąpiło 419 wiernych, w tym kobiet 276, a 152 mężczyzn. / Dla porównania w roku 2011 ta liczba wynosiła 952 osób, i 375 osób przyjęło Komunię św. /.

Chrztów było 57;
Do I Komunii świętej przystąpiło 56 dzieci;
sakrament bierzmowania przyjęło 30 młodych ludzi;
sakramentalne małżeństwo zawarło 9 par;
W Księdze Chorych odnotowano 890 osób. Liczba ta obejmuje Parafian, którzy przyjęli sakramenty: Pokuty, Komunii św. i Namaszczenia Chorych, przede wszystkim w I piątek miesiąca, oraz pielgrzymów, którzy przyjęli w/w sakramenty w 11 dniu miesiąca.
W kończącym się roku zmarło 17 Parafian. U nas odbyło się 9 pogrzebów, a poza parafią 8.

2. Podziękowanie
Całym sercem dziękuję wszystkim Parafianom za życzliwą współpracę i pomoc. Szczególne słowa wdzięczności kieruję ku:
- moim współbraciom,
- siostrze Honoracie (Barbarze Szczepańskiej), nazaretance,
- pracownikom kościelnym: organiście - Zbigniewowi Szymborskiemu, który zakończył kilkunastoletnią pracę u nas z końcem października, obecnemu organiście Sławomirowi Kuczkowi, zakrystianowi Pawłowi Godzwonowi, Konradowi Guzkowi, odpowiadającemu za czystość kościoła;
- Parafialnej radzie Duszpasterskiej w składzie: Bartkowiak Jacek, Kałużny Eugeniusz, Kozaczewska Zofia, Kożuchowski Tadeusz, Lewandowski Józef, Markowska Danuta, Sielicki Mieczysław, Stykowski Stanisław, Urwalski Sławek, Wąsowski Adam, Renata Wardecka, Adrian Karczewicz;
- Parafialnemu Zespołowi Caritas, w składzie: Stanisława Sierpińska, Miszkiewicz Jadwiga, Sobieraj Janina, Szymańska Zuzanna, Staszewska Katarzyna, Grzelec Lucyna;
- Parafialnemu Chórowi Apparenti w składzie: dyrygent - Jan Wiącek, Emma Canfora, Iwona Janowska, Anna Robert, Krystyna Robert, Agnieszka Zagórska–Robert, Małgorzata Łasak, Bożena Toczyska, Zuzanna Gronek, Edyta Szymczak, Dorota Kociszewska, Joanna Sielicka, Julia Makarewicz;
- Florystce dekorującej kościół p. Lidii Ryło;
- p. Władysławie Papis, wizjonerce, która nas ubogaca świadectwem o objawieniach Jezusa i Maryi na Siekierkach i animuje wiele modlitw;
- Liturgicznej Służbie Ołtarza,
- I wszystkim innym, którzy angażują się w życie i misję naszej Wspólnoty Parafialnej, poświęcając swój cenny czas i służąc swoją wiedzą, umiejętnościami i talentami.

Wszystkim dziękuję!

3. Życzenia:

Pragnę przekazać w imieniu własnym i moich współbraci, duszpasterzy, najlepsze życzenia wszystkim Parafianom i Pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Wyrażę je słowami celtyckiej modlitwy:

Niech krople deszczu opadają miękko na Twą brew
Niech lekki powiew odświeża Twego ducha
Niech promień słońca rozjaśnia Twoje serce
Niech brzemię dnia spoczywa na Tobie lekko
I niech Bóg otuli Cię w miłość.

o. Tadeusz Suślik SchP proboszcz

Zobacz również