O G Ł O S Z E N I A Wielki Czwartek, 28 marca 2024 r.

1. Dziękuję pracownikom i wolontariuszom za przygotowanie kościoła i Kaplicy Królowej Wyznawców na Triduum Paschalne.
2. Dziękuję:

a. za złożenie życzeń w imieniu Parafian Państwu Annie i Piotrowi Bednarek.
b. za przewodniczenie liturgii rektorowi o. Rafałowi, a za homilię o. Tomaszowi.
c. za dzisiejszą posługę - Liturgicznej Służbie Ołtarza z o. Dawidem i Zespołowi „Con Forza” z dyrygentką Małgorzatą Trzaskalik-Wyrwą.
d. za animację Całorocznej Modlitwy za Kapłanów - Annie i Bartłomiejowi Czerwińskim
e. za przygotowanie Kaplicy Przechowania (Ciemnicy) – o. Tomaszowi Olczakowi, Pawłowi Godzwonowi, Małgorzacie i Adamowi Wąsowskim.

3. Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny przez odmówienie w sposób uroczysty pieśni: Przed tak wielkim Sakramentem, po Mszy Wieczerzy Pańskiej. Odpust zupełny to darowanie przez Boga człowiekowi kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Przechowania do godz. 22.00. Porządek adoracji według ulic. Wykaz jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. Bardzo proszę o jej podjęcie w swojej godzinie, wtedy zapewnimy ciągłą obecność adorujących Chrystusa Pana.
5. Po zakończeniu liturgii będzie można przystąpić jeszcze do sakramentu Pokuty.
6. Jutro Wielki Piątek. Przypominamy:

a. wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, bez górnej granicy wieku, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Zaś wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego.
b. Spowiedź św. w g. 7.00-8.00 i 16.00-17.45.
c. Rozpoczęcie Nowenny do Bożego miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do odmawiania koronki. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.
d. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.
e. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.

A + M + P + I

Zobacz również