Odpust i Rocznice

3 maja w święto Matki Bożej Królowej Polski na warszawskich Siekierkach.

W 70. rocznicę objawień Jezusa i Maryi na warszawskich Siekierkach oraz 25-lecie parafii NMP Królowej Wyznawców – w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w dniu 3 maja, w święto Matki Bożej Królowej Polski odbyły się uroczystości odpustowe i jubileuszowe. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. W koncelebrze uczestniczyli m.in. o. Józef Matras przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów i o. Kazimierz M. Lorek, przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów, proboszcz parafii p.w. św. Antoniego Marii Zaccarii, dziekan Dekanatu Wilanowskiego.

W Homilii biskup Solarczyk nawiązał do ślubów króla Jana Kazimierza i Konstytucji 3 Maja, a także Sejmu Czteroletniego. Nawiązując do ślubów Jana Kazimierza bp. Solarczyk stwierdził, że oprócz ślubów jest tam wyznanie winy i słabości wobec ubogich i poniżanych. Również w Sejmie Czteroletnim zapisano, aby najsłabszych traktować z szacunkiem – powiedział kaznodzieja. Przypomniał też tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekaliśmy jako naród żyć bez grzechu ciężkiego, stać na straży budzącego się życia i godności kobiety, żyć w zgodzie, miłości i pokoju. Przyrzekaliśmy, że pod sztandarem Maryi będziemy czynić bój i walczyć z pijaństwem dodał bp. Solarczyk stwierdzając, że choć minęło prawie 60 lat, to te słowa wciąż są aktualne. „Potrzeba nam patrzeć sercem, aby pojąć, czy mamy odwagę pójść drogą postu, pokuty, wyrzeczeń, aby w intencji tych, którzy nie szanują Bożych darów przyjąć te wyrzeczenia, aby stać się narzędziem Boga i aby Bóg mógł dokonać swoich dzieł” – nauczał kaznodzieja. Biskup Solarczyk nawiązał do czytań i Ewangelii dnia oraz do Jubileuszu 70 lecia objawień Jezusa i Maryi na Siekierkach i do orędzi danych 12 letniej dziewczynce Władzi . Bóg tutaj stanął w 1949 roku przez kolejne orędzie: „Wiesz, że ze mną jest możliwe zwycięstwo”, powiedział kaznodzieja, dodając: „Niech Matka Boża będzie dzisiaj źródłem pokoju – to jest jej miejsce i jej czas”. Powinniśmy stać się jak dzieci, abyśmy z wiernością i ufnością dzieci, mogli pójść w kolejny dzień. pielgrzymki naszego życia – zakończył homilię biskup Solarczyk. Na zakończenie mszy świętej zostało odśpiewane uroczyste Te Deum, po czym procesja eucharystyczna przeszła z kościoła do kaplicy na miejscu objawień, gdzie do 15.00 trwała adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwami, animowanymi przez p. Władysławę Papis.

Po modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.15 mszę świętą w kaplicy odprawił i homilię wygłosił o. dr Jan Pach, paulin z Jasnej Góry i o. Jerzy Mykała, miejscowy duszpasterz. W homilii o. Pach podkreślił, że to miejsce na Siekierkach jest Miejscem Świętym – tutaj 70 lat temu przyszła Maryja i Jezus z przesłaniem, w którym nie ma nowinek – jest wezwanie do modlitwy i nawrócenia. Jedynym znakiem, jaki Maryja przekazała na prośbę gromadzących się na modlitwie ludzi, była zapowiedź, że tutaj zabrzmią dzwony ” O. dr Pach podkreślił, że jego współbrat, o. Paweł Kosiak, u którego w 1944 r. w Częstochowie u spowiedzi i na rozmowie były mała Władzia z mamą, zwierzał się o. Pachowi, że pamięta tą małą dziewczynkę i pragnąłby doczekać się aprobaty objawień przez kościół lokalny i Watykan, a w Kronice w kościele na Siekierkach wpisał „pragnę, żeby Maryja rozlewała w tym Świętym Miejscu potoki łask, tak jak w Lourdes i Fatimie.” Również o. Piotr Barg, drugi zakonnik z Jasnej Góry, który współpracował z Władzią nad usystematyzowaniem orędzi, przekazywał o. Pachowi, że pragnie, aby Matka Boża odbierała w tym Świętym Miejscu hołd, a fakt objawień na Siekierkach został uznany przez Watykan.

Tradycyjnie na uroczystości przybyli z pocztami sztandarowymi tercjarze franciszkańscy z warszawskich kościołów Ojców Bernardynów na Czerniakowskiej, Ojców Franciszkanów na Zakroczymskiej i Braci Kapucynów z Miodowej. Pomimo deszczu, tłumnie przybyli na uroczystości jubileuszowe i odpustowe pielgrzymi z lewo i prawobrzeżnej Warszawy i okolic, w tym siostry zakonne, a także pielgrzymki autokarowe spoza Warszawy, m.in. z Rzeszowa i Lublina. Przybyła też na wózku inwalidzkim, wraz ze współsiostrami, 97 letnia już s. Ilona, nazaretanka (Eugenia Zalewska) niezwykle zasłużona dla rozwoju Sanktuarium, poprzez swoją wieloletnią pracę i modlitwę na miejscu objawień, spotkania z pielgrzymami i spisywanie świadectw oraz organizowanie nabożeństw w poświęconej już kaplicy.

Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie podziękował za przybycie i modlitwę proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Tadeusz Suślik SchP. Uroczystości towarzyszyła wystawa, ukazująca historię i rozwój Sanktuarium. Prezentowane też było nadesłane z Watykanu błogosławieństwo Ojca świętego Franciszka dla proboszcza o. Tadeusza Suślika, duszpasterzy oraz Parafian z okazji jubileuszu z okazji 25 lecia Parafii NMP Królowej Wyznawców.

Zobacz również