Msza św. prymicyjna i koncert chóru

O. Waldemar Klajst, pijar, który 25 maja br. przyjął w Krakowie święcenia prezbiteratu z rąk Bp. Antoniego Długosza, sufragana częstochowskiego, 23 czerwca br. o godz. 11.00, odprawił Mszę św. prymicyjną w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. 

Lektorami zaś ojcowie uczniów z racji przypadającego w tę niedzielę Dnia Ojca. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele dzieci, młodzieży, LSO i Parafialnej Rady Duszpasterskiej złożyli neoprezbiterowi okolicznościowe życzenia. Prymicjant udzielił nam błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. W tym samym czasie nasze sanktuarium nawiedził Chór Gminno-parafialny VOCI DI SAN FRANCESCO z Zabierzowa k/Krakowa. Chór zapewnił oprawę muzyczną podczas Mszy prymicyjnej, a po Eucharystii wykonał kilka pieśni o charakterze ewangelizacyjnym. W repertuarze ma także utwory ku czci św. Józefa Kalasancjusza, patrona chrześcijańskich szkół podstawowych. Chór jest 37-osobowy, mieszany, działa od 6 lat. Chórowi towarzyszył trzyosobowy zespół muzyczny. Koncertowali w kraju, na Słowacji, w Austrii, na Litwie. Dyrygentem chóru jest p. Jolanta Waga. Pilotem grupy była p. Marta Połońska. Chórowi towarzyszył ks. Krzysztof Burdak, proboszcz Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie.

Zobacz również