Charytatywny Koncert Kolęd 2014

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia, gościliśmy Zespół Góralską Hora, która podczas Mszy św. o godz. 9.30, 11.00 i 13.00 zaśpiewał kilka kolęd. Wykonali także krótki koncert w sali teatralnej w ramach Charytatywnego Koncertu. Złożone ofiary podczas koncertu będą przeznaczone na program Adopcja Serca. Program ten prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Jest to dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Początki Adopcji Serca łączą się z tragiczną wojną domową, która rozegrała się w Rwandzie w latach 1994-1996, pozbawiając życia ponad dwa miliony osób. Najbardziej skrzywdzone zostały osierocone dzieci, będące ofiarami wojny. Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia. Uczniowie i rodzice Pijarskich Szkół w Warszawie włączyli się w ten program i otaczają troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.

Zobacz również