Dzień Modlitw Skautów

Co roku, z okazji Święta Zwiastowania Pańskiego, Skauci Europy odnawiają Akt Zawierzenia ruchu Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku mija 30 lat od pierwszego zawierzenia (1984 r.), które miało miejsce we Francji, w Paryżu, w katedrze Notre-Dame, podczas I-go Eurojamu Skautów Europy. 

22 marca br. w Lewiczynie, który leży 7 km od Grójca, 1 km od drogi krajowej nr 7, wszyscy skauci (wilczki, harcerze, harcerki, przewodniczki i wędrownicy) wraz z rodzicami i duszpasterzami złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej. W programie była także Msza św., apel, konferencje dla rodziców i Droga Krzyżowa. W spotkaniu uczestniczyli także skauci z Siekierek wraz z o. Stanisławem Płaszewskim.  

Zobacz również