Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na warszawskich Siekierkach

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach zgromadziły wielu parafian i pielgrzymów, pomimo zimnej, deszczowej pogody.

Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył i homilię wygłosił jezuita z Sanktuarium MB Łaskawej o. dr Zdzisław Wojciechowski TJ.    

W koncelebrze uczestniczyli: dziekan dekanatu wilanowskiego o. dr Kazimierz Lorek CRSP, ks. Stanisław Rudziński SAC z Ołtarzewa, o. Tomasz Juńczyk OFM Cap z ul. Miodowej oraz o. Marian Jarząbek OFM Conv., narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.    

W homilii o. Wojciechowski przypomniał, że Maryja objawiła się na tym miejscu małej dziewczynce w czasach strasznej wojny i okupacji niemieckiej, kiedy życie człowieka dla okupanta nic nie znaczyło i w każdej chwili można było je stracić. Za najbiedniejszych i za najbardziej narażonych na natychmiastową utratę życia, tj. za małego Żydka i chłopca chorego umysłowo modliła się mała Władzia 3 maja 1943 r. Po tej właśnie modlitwie ukazała się dziewczynce Maryja. Nasza modlitwa za innych jest ważna, podkreślił kaznodzieja, dodając, że to Maryja jest nauczycielką modlitwy. Ona uczy nas układania relacji drugimi ludźmi, czego przykładem może być jej zatroskanie o brak wina w Kanie Galilejskiej i podejmowanie natychmiastowych działań w kierunku pomocy gospodarzom. W tym kontekście Maryja zachęca nas do wysiłku budowania ludzkich wspólnot i pielęgnowania wzajemnych relacji. Dzisiejszy świat próbuje zniszczyć dotychczasowy model rodziny, kreując nowe formy tzw. małżeństw. Dlatego mamy modlić się o Boże Miłosierdzie dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i dla świata, ale też mamy dziękować Bogu za otrzymane dary i łaski. Do tego zachęcał nas św. Jan Paweł II w 1997 r. na Placu Piłsudskiego. Mamy uczyć się od Maryi, jak dziękować Bogu, ale też mamy często rozeznawać, co dobrego uczynił Bóg w moim życiu. Bóg działa dzisiaj, tak jak 2000 lat temu i dziękujemy Bogu przychodząc na Eucharystię i wierząc, że On nas nie opuści.    

Po mszy Świętej został odmówiony akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Do godz.15.15 miała miejsce adoracja Najśw. Sakramentu w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców, na miejscu objawień. Modlitwy w czasie adoracji animowała p. Władysława Papis. Odpustowe uroczystości uświetniły poczty sztandarowe tercjarzy franciszkańskich przybyłych z Metropolii Warszawskie, m.in. z Zakroczymskiej, Miodowej, Czerniakowa i Mokotowa. Przybyły siostry zakonne , w tym nazaretanki z zasłużoną dla Sanktuarium ponad dziewięćdziesięcioletnią siostrą Iloną (Eugenia Zalewska).    

O. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz Parafii oraz kustosz Sanktuarium informuje, że tegoroczne święto szkół pijarskich w Warszawie będzie obchodzone 10 maja br. Podkreśli ono jubileusz 10 lecia Pijarskiego Gimnazjum. W uroczystości przewodniczyć będzie J.E. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Obecni będą również: o. Pedro Aguado, przełożony Generalny Zakonu, o. Mateusz Pindelski, asystent generalny dla Italii i Europy Środkowej, oraz o. Józef Matras, przełożony prowincjalny.    

Zobacz również