Remont elewacji kościoła parafialnego

Od kilku lat elewacja na kościele w Warszawie na Siekierkach wymagała remontu. Już o. Jan Taff, poprzedni proboszcz i kustosz, podejmował próby jej ratowania bez wchodzenia w wysokie koszty. Niestety, okazały się one krótkotrwałe. W minionym roku na jednym z piór absydy zaczął pękać i odpadać tynk oraz w wielu łuszczyła się farba. Koniecznym było podjęcie prac remontowych.    

Z kilku przedstawionych ofert wybraliśmy tę, którą złożyła firma: AMBROŻY BUDOWNICTWO WIELOBRANŻOWE S. C. EDWARD AMBROŻY, BARBARA AMBROŻY z Bodzentyna. Zawarto umowę.    

Zlecono następujący zakres robót:

  • ustawienie rusztowania,
  • skucie uszkodzonych tynków,
  • uzupełnienie ubytków w murze,
  • gruntowanie podłoża,
  • wykonanie brakujących tynków,
  • usunięcie złuszczonej farby,
  • ocieplenie ścian,
  • impregnacja gruntem przed malowaniem,
  • malowanie całej elewacji,
  • demontaż rusztowań.

Termin rozpoczęcia prac: 8 września 2014 r.
Termin ich zakończenia: 30 listopada 2014 r.
Koszt robót: 310.000 PLN.

Dziękujemy za każdą ofiarę, która pomoże zapłacić za przeprowadzenie remontu!

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Wyznawców, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, Numer rachunku bankowego: 05 2030 0045 1110 0000 0002 0870, Tytuł przelewu: Cel – kult religijny.
Ojcowie pijarzy

Zobacz również