Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na warszawskich Siekierkach

Celebracja uroczystości Chrystusa Króla w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach miała niezwykle dostojny charakter. Mszy św. o godz. 13.00 przewodniczył, homilię wygłosił i udzielił grupie młodzieży sakramentu Bierzmowania ks. bp Józef Górzyński.    

Mszę świętą wspólnie z biskupem Górzyńskim celebrowali o. dr Kazimierz Lorek CRSP, dziekan dekanatu wilanowskiego, i ks. kanonik Lech Sitek, proboszcz powsińskiej parafii św. Elżbiety. W uroczystości uczestniczyli proboszczowie z dekanatu wilanowskiego: ks. Paweł Bijak, ks. kan. Tadeusz Jarząb, ks. prałat Waldemar Macko, o. Franciszek Waldemar Zienkiewicz OFM.    

W homilii ks. bp Górzyński nawiązał do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata i objaśnił, czym jest królestwo, podkreślając, że w królestwie wypełnia się prawa króla. My powinniśmy wypełniać prawa Boże, bowiem nieprzestrzeganie tych praw i zmienianie ładu, które Bóg wprowadził musi obrócić się przeciwko człowiekowi. Kaznodzieja padał przykład Matki Teresy z Kalkuty, która pracując wśród najbiedniejszych z biednych w Indiach zobaczyła, czym jest nauka Chrystusa i że bez niej świat nie wyglądałby tak, jak ten w którym żyjemy. Kastowość i pozostawianie biednych bez pomocy w miejscach tam, gdzie są, ma swój początek w wierzeniach. Chrystus dał ludziom Ewangelię, a odchodząc powiedział, że przyśle nam Ducha Świętego, Pocieszyciela, od którego otrzymamy naukę. „Nikt nie ma prawa mówić, że kocha Boga i szanuje, jeśli nie pochyla się nad biednymi” podkreślił bp. Górzyński. Dalej kaznodzieja przestrzegał przed tworzeniem i wprowadzaniem nowych porządków, przeciwnych nauce Chrystusa i prawom Bożym, bez respektowania krzyża Chrystusa, co musi obrócić się przeciwko nam samym.    

„Tworzenie praw bez wpisania ich w porządek Boży spowoduje, że społeczeństwo zapełni się gromadą zbójów, czego przykładem byli Niemcy w czasie II Wojny światowej„ powiedział kaznodzieja. „Jednak człowiek nie musi błądzić jeśli chce słuchać Boga, a Bóg daje nam w obfitości w sakramentach świętych. Na każdej liturgii przyjmujemy Bożą moc i jeśli wprowadzamy do naszych serc Boże prawo, przyczyniamy się, że jest ono wprowadzane i respektowane, zaś przyjmując sakrament bierzmowania Duch Święty nas do tego uzdalnia”, zakończył homilię bp Józef Górzyński.    

Piękne pieśni wykonywała w czasie wykonywała chór parafialny. W nawie bocznej kościoła zaprezentowano wystawę kaligrafii „Modlitwa Ojcze nasz w językach świata”. W kaplicy Objawień o godz. 12.00, jak w każdą IV niedzielę miesiąca p. Władysława Papis dawała świadectwo o objawieniach Pana Jezusa i Maryi na warszawskich Siekierkach w latach 1943 – 1949.

Zobacz również