Inauguracja Roku Szkolnego i poświęcenie kaplicy MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach

W dniu uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego na warszawskich Siekierkach w niedzielę 6 września mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.  

W czasie mszy świętej odbył się obrzęd poświęcenia kaplicy MB Nauczycielki Młodzieży z nowym wystrojem. Na uroczystość przybyli uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele z warszawskich i pijarskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi. Obecny był o. Józef Matras SP, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W homilii bp Michał Janocha nawiązał do Ewangelii dnia Mk 7, 31-37 Uzdrowienie głuchoniemego i do słowa Jezusa „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Bp Janocha zwrócił uwagę, mamy otwierać się na doświadczenia innych, które mogą być inne od naszych. Ale też mamy wybierać z tych doświadczeń rzeczy dobre, a zamykać się na sprawy, które mogą nas degradować, zalecił kaznodzieja, dając przykład zachowania przy korzystaniu internetu. „Jesteś powołany, aby z tysiąca propozycji, które daje życie wybierać rzeczy dobre, bo tam gdzie wszystko jest dobre, wszystko traci sens„ – powiedział bp Janocha, zachęcając abyśmy otwierali się na Boga, który nas stworzył i do którego zmierzamy. Kaznodzieja mówił o własnym doświadczeniu spotkania i pracy z niewidomymi, ucząc się od nich miłości. Wskazał, że my mamy czerpać właśnie w tym kościele MB Nauczycielki Młodzieży, bo tutaj uczymy się miłości, a każdy z nas jest trochę niewidomy i głuchoniemy, jeśli myślimy tylko o sobie. Po mszy świętej odczytano Akt Zawierzenia Bogu Ojcu Dzieła Wychowania. W słowie pożegnania bp Janocha przypomniał, że pierwszą wyższą szkołą otwartą w Warszawie było pijarskie Collegium Nobilium, założone przez pijara ks. Stanisława Konarskiego. We mszy świętej uczestniczyła p. Władysława Papis, świadek objawień Jezusa i Maryi na Siekierkach w latach 1943-1949. Przed mszą świętą, w sali teatralnej miało miejsce XII Forum Edukacyjne pt. „Bezpieczeństwo w sieci”. Po mszy świętej w pobliżu kościoła odbył się festyn dla dzieci i młodzieży.

Zobacz również