Peregrynacja Symboli ŚDM

Symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani wędrują w dekanatach Archidiecezji Warszawskiej.    

W tej peregrynacji chodzi o to, aby gromadząc się wokół krzyża zwracać nasze spojrzenie ku Jezusowi, ukrzyżowanemu „Panu chwały” (por. 1Kor 2,8). Spotkanie z krzyżem ma prowadzić do wewnętrznego spotkania w wierze z Tym, który umarł za nas na krzyżu, dla nas zmartwychwstał i żyje. Ma obudzić w nas pamięć o Jezusie, uwielbienie i wdzięczność dla Niego i pociągnąć do oddania Jezusowi życia (por. Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej).    

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży gościliśmy je w nocy z 21 na 22 października br. W modlitewnym czuwaniu przy Symbolach uczestniczyli: ks. kan. dr Marek Przybylski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży A.W., który przewodniczył koncelebrze i wygłosił okolicznościowe kazanie, duszpasterze młodzieży z przedstawicielami z niektórych parafii z dekanatów: konstancińskiego, piaseczyńskiego i wilanowskiego, pielgrzymi, parafianie i młodzież pijarskiego gimnazjum.  

Symbole przywitaliśmy po godz. 20.00. Następnie sprawowaliśmy ofiarę Mszy św. o Krzyżu Świętym.  

Podczas tej Eucharystii skauci z Warszawskiego Szczepu św. Faustyny Kowalskiej wprowadzili relikwie Bł. José Luisa Sancheza del Rio, kilkunastoletniego meksykańskiego chłopca, który oddał życie za wiarę w Jezusa w 10 lutego 1928 r. Ojciec święty Benedykt XVI beatyfikował go wraz z gronem 12-stu innych męczenników meksykańskich 20 listopada 2005 r. Postać tego Błogosławionego ukazuje film Deana Wrighta pt. „Cristiada”.  

Następnie modliliśmy się celebrując: Apel Jasnogórski, Drogę Krzyżową, Adorację Krzyża, Różaniec św., Koronkę do Bożego miłosierdzia, nabożeństwo odnowienia zobowiązań chrzcielnych, nabożeństwo maryjne, Jutrznię, Godzinki ku czci NMP i Mszę św. o Św. Janie Pawle II, w jego liturgiczne wspomnienie, o godz. 7.00. I pożegnaliśmy Symbole, które samochodem kaplicą udały się do podwarszawskich dekanatów: czerskiego, wareckiego i grójeckiego.    

Oprawę wokalno-muzyczną zapewnili: zespół Shema, i organiści Sławomir Kuczek i Jadwiga Pawlik.    

Zobacz również