Jubileusz 100 Urodzin S. Ilony CSFN

W Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży 3 września o godz. 15.00 była celebrowana Msza św. w intencji s. Ilony, nazaretanki, która obchodzi 100 Urodziny oraz w intencji Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu. Siostra była związana z Siekierkami od 1975 r. Przez kilka lat przychodziła tu prywatnie. Gdy w 1980 r. na Siekierkach powstał Ośrodek Duszpasterski i o. Edward Szajor, pijar, podjął stałą posługę duszpasterską, Siostra pełniła funkcję zakrystianki. Posługiwała na tym miejscu do 1998 roku.  

Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Suślik, kustosz Sanktuarium. Homilię wygłosił o. Jan Taff, proboszcz i kustosz na Siekierkach w latach 2001-2011. Eucharystię koncelebrowali: o. Andrzej Pilch, pijar, który duszpasterzował na Siekierkach w latach 1983-1985, oraz o. Stanisław Płaszewski, miejscowy duszpasterz. W Mszy św. uczestniczyli: Przełożona Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Sióstr Nazaretanek – s. Teofania Migowska wraz z członkiniami Zarządu Prowincji, siostry nazaretanki z Domu przy ul. Czerniakowskiej ze swą Przełożoną s. Christianą, parafianie z Parafii św. Stefana, pielgrzymi i tutejsi parafianie. Pod koniec Mszy św. o. Tadeusz przekazał życzenia, jakie przesłał Dostojnej Jubilatce Ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. W imieniu Parafian życzenia złożyli Siostrze panie: Mieczysława Michoń, Irena Rocka-Januszko i Stanisława Sierpińska. Na Mszy św. śpiewał parafialny chór żeński Apparenti pod dyrekcją Sławomira Kuczka. Po Eucharystii odbyła się okolicznościowa agapa, przygotowana przez członków Rady Parafialnej i Parafian. Dokumentację fotograficzną Uroczystości zapewnił Mariusz Koszuta.

Zobacz również