Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.

1. Przypominamy, że wchodząc do kościoła mamy obowiązek:

a. zakryć usta i nos,
b. zdezynfekować dłonie,
c. zachować dystans tak, by jedna osoba przypadała na 7m2. Dziękujemy!

2. Komunii świętej udzielamy na dwa sposoby: jeden szafarz tylko do ust, a drugi tylko na rękę.
3. Różaniec św. w intencji zmarłych, poleconych wypominkami odmawiamy codziennie o godz. 17.30.
4. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w poniedziałek, 2 listopada. Msze św. o 7.30 i 18.00.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu 3 listopada od godz. 15.00 do 17.00 w kaplicy NMP Królowej Wyznawców, a Msza św. w intencjach trwających na modlitwie o 18.00.
6. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa, w środę, 4 listopada.
7. W pierwszy piątek miesiąca udamy się do chorych, tylko na ich wyraźną prośbę.
8. Nabożeństwo maryjne w pierwszą sobotę o godz. 17.15 będzie połączone z wypominkami.
9. W tym roku odpusty zupełne dla wiernych zmarłych można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
10. Zmarłych krewnych i znajomych możemy polecić modlitwie Kościoła przez wypominki. Formularze są wyłożone na stoliku z prasą. Wypełnione kartki składamy w zakrystii lub w kancelarii parafii. Dziękujemy za dołączoną ofiarę. W intencji zmarłych w listopadzie odmawiamy codziennie Różaniec św. i w piątki celebrujemy Mszę św. o g. 18.00, a w ciągu roku czynimy to w pierwsze niedziele miesiąca.
11. Stowarzyszenie Parafiada, pijarska szkoła i parafia zaplanowały odsłonięcie tablic przy posadzonych Dębach Pamięci dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej:

kpt. Gustawa Gieysztora,
por. w st. sp. Bronisława Garwolińskiego,
post. PP Stanisława Jasińskiego,
ppor. rez. Juliusza Szczęsnego Jońca,
kpt. w st. sp. Wacława Łęgowskiego.
oraz o. Józefa Jońca SchP, inicjatora programu edukacyjnego "Katyń... ocalić od zapomnienia". Niestety, z powodu wprowadzenia czerwonej strefy uroczystość musieliśmy odwołać.

12. Informujemy, że w ostatnim czasie firma organmistrzowska przeprowadziła remont organów. Koszt wykonanych prac wyniósł 9.000PLN.

Zobacz również