Dzień skupienia dla Parafian

w godz. 9.00 – 16.30 odbył się przy naszym Sanktuarium M.B. Nauczycielki Młodzieży Dzień skupienia dla Parafian i osób z całej Warszawy, które były zainteresowane kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa poprzez jego intronizację w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Konferencje głosili: o. Jan Mikrut, redemptorystę, asystent kościelny Dzieła, oraz pani Ewa Nosiadek, główna moderatorka Ruchu.

Tematy konferencji:

1. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów jako parafialna wspólnota wspólnot.

2. Życie i przesłanie S. B. Rozalii Celakówny wzorem dla wspólnot intronizacyjnych.

3. Intronizacja NSPJ w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.

4. Zasady budowania w parafii Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Uczestnicy skupienia wzięli udział w Mszy św. o godz. 11.00, podczas której o. Jan wygłosił kazanie. Po Eucharystii adorowali Jezusa Chrystusa. W skupieniu uczestniczyło 30 osób

Zobacz również