Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I A

1. Za przygotowanie kościoła i kaplicy Królowej Wyznawców na Triduum Paschalne dziękuję pracownikom i wolontariuszom: Państwu Wąsowskim, Państwu Guzek, Mariuszowi Długoszowi, Zofii Kozaczewskiej, Dorocie Łaszczuk, Marii Redas iinnym.
2. Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza za posługę i zespołowi wokalnemu „Con Forza” z dyrygentem Sławomirem Kuczkiem.
3. Kaplicę Przechowania (Ciemnicę) przygotowali nam o. Przemysław i Wojownicy Maryi: lider warszawskiej wspólnoty Mariusz Wójcik, Maciej Kremplewski, Marek Konkol, Paweł Tkacz, Paweł Tomaszek, Robert Kamać, Tomasz Gierada. Dziękujemy!
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00. Porządek adoracji według ulic. Wykaz jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. Przychodząc w swojej godzinie zapewnimy ciągłą obecność i modlitwę.
4. Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny przez odmówienie w sposób uroczysty pieśni: Przed tak wielkim Sakramentem, po Mszy Wieczerzy Pańskiej. Odpust zupełny to darowanie przez Boga człowiekowi kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w Sakramencie Pokuty.
5. Po zakończeniu liturgii będzie można przystąpić jeszcze do sakramentu Pokuty i Pojednania.
6. Jutro w Wielki Piątek.

a. Przypominamy, że wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, bez górnej granicy wieku, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Zaś wierni, którzy ukończyli 18 rok życia a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego.
b. Spowiedź św. w g. 7.00-8.00 i 16.00-17.45.
c. Jutrznia o g. 7.30.
d. Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w kościele. Zachęcamy do odmawiania koronki wspólnotowo lub indywidualnie. Obrazki Jezu, ufam Tobie z tekstem tej modlitwy są na stoliku z prasą.
e. Liturgia Męki Pańskiej u nas o godz. 18.00.

7. Jeszcze przedstawicielka Parafianka przekażę informację o Całorocznej Modlitwy za Kapłanów i skieruje słowa zachęty do jej podjęcia. Zapraszam.
8. Bóg niech nam wszystkim błogosławi i pomoże rozwijać w swym życiu duchowym eucharystyczną pobożność.

A + M + P + I

Zobacz również