Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012

W dniu 1 września o godz. 900 kościół parafialny, pełniący również funkcję sanktuarium NMP Nauczycielki Młodzieży, został wypełniony przez uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego oraz Pijarskiej Szkoły Podstawowej im. Onufrego Konopczyńskiego i Pijarskiego Gimnazjum. Społeczność tych szkół zgromadziła się w świątyni, aby rozpocząć rok szkolny 2011/2012 w komunii z Bogiem. Mszę świętą celebrowali ojcowie: Tadeusz Suślik, proboszcz i Bogdan Dufaj, dyrektor szkół pijarskich. O. Proboszcz, nawiązując do Ewangelii, zachęcał uczniów, aby z nadzieją na pomoc Jezusa Chrystusa ponownie wypłynęli na rozległe i głębokie akweny wiedzy ludzkiej i by przy pomocy nauczycieli, współpracowników prawdy, jak najwięcej przyswajali sobie informacji, umiejętności i wartości. Dzięki nim będą się stawać szlachetnymi ludźmi, wiarogodnymi świadkami Chrystusa i prawymi obywatelami Polski.

Zobacz również