Pielgrzymka KSP

13 października 2012 r. do naszego Sanktuarium pielgrzymowała Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus” Archidiecezji Warszawskiej. Oddziały tej Służby z poszczególnych parafii przybyły z pocztami sztandarowymi, aby przeżyć dzień skupienia. Bracia, pod przewodnictwem Ks. Marek Mętrak, moderatora, Stanisława Kobylańskiego, przewodniczącego, Stanisława Dublanki, wiceprzewodniczącego, Roberta Bielickiego, generalnego koordynatora, modlili się w kaplicy na miejscu objawień, następnie uroczyście przeszli do kościoła sanktuaryjnego, gdzie wysłuchali konferencji Ks. Moderatora i uczestniczyli w Eucharystii. Po Mszy św. zasłużeni w służbie otrzymali nagrody i odznaczenia, nowo przyjęci do Służby złożyli swoje ślubowania. Pielgrzymkę zakończyła braterska agapa w sali teatralnej.

Zobacz również