Uroczysta Inauguracja roku szkolnego

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 8 września br. miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Była związana z obchodem 70 rocznicy objawień Maryi Panny i Jezusa Chrystusa na Siekierkach oraz z 25 rocznicą ustanowienia na tym miejscu Parafii NMP Królowej Wyznawców.

Uroczystość miała 3 części.
Najpierw w teatrze o godz. 11.30 rozpoczęło się X Forum Dyskusyjne, które było zatytułowane: „Wychowywanie do miłości. Edukacja wobec wyzwań XXI wieku”. Gośćmi Forum była: Fundacja Mama i Tata, która swoje wystąpienie zatytułowała: „Współczesne ideologie zagrażające ludzkiej miłości”, oraz Fundacja Ruchu Nowego Życia, która zaprezentowała strategię CrossRoads – Młodzież na rozdrożu. Swe wystąpienie zatytułowała: „Jak przekazywać młodym właściwy obraz ludzkiej miłości. Wychowanie i profilaktyka we współczesnej szkole”
W czasie Forum uczniowie, którzy przybyli na uroczystość mogli obejrzeć film dokumentalny zatytułowany „Objawienie”, a następnie spotkać się z Władysławą Papis, wizjonerką sprzed 70 lat. O godz. 13.00 była celebrowana Msza św. w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty o Boże błogosławieństwo i dary Ducha świętego na czas całorocznej pracy. Podczas liturgii śpiewał parafialny chór Apparenti.
O godz. 14.00 w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła rozpoczął się Festyn Rodzinny – Pożegnanie wakacji.
W uroczystości wzięli udział: ks. infułat Jan Miazek, delegat ks. kard. Kazimierza Nycza, przewodniczący celebry, ks. dr Janusz Kumala, marianin, dyrektor Centrum Formacji Maryjne w Licheniu, który głosił kazania, o. Józef Matras, Prowincjał pijarów, ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Kurii Metropolitalnej, o. Kazimierz Lorek, dziekan wilanowski, pijarzy z różnych Kolegiów, uczniowie, nauczyciele, katecheci, oraz delegacje ze szkół pijarskich z Elbląga, Krakowa, Łowicza, Poznania, Warszawy. Władze reprezentował Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza dzielnica Mokotów i przedstawiciele Wydziału Edukacji m. Stołecznego Warszawy.
Organizatorami byli: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży AW, Szkoły Pijarskie w Warszawie, Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza i Parafia NMP Królowej Wyznawców. Wszystkim dziękuję za udział w uroczystości a organizatorom i wolontariuszom dziękuję za pracę.

Zobacz również